Stresstips

Dessa tips kommer från en del olika källor, bl.a. Computer Sweden samt WM-data. Det kan inte vara något © på dessa, då de är så himla bra råd!!! En del tips liknar varandra, men jag försöker sammanställa dem, så sidan skall bli så kompakt som möjligt.

1. Sluta jämföra dig med andra. Det finns risk att man tittar på vad andra hinner, kan och klarar. Försök inte att bli den fantasifigur som inte finns. Du gör ditt bästa här och nu.
2. Våga prioritera = våga välja bort. Stärk ditt självförtroende så att du känner dig trygg i dina val.
3. Sätt rimliga mål, både när det gäller jobbet och fritiden. En allt för vanlig stressorsak är att man slits mellan arbetet och familjen. Du måste göra dina val utan skuldkänslor. Din närmaste omgivning kan oftast hjälpa dig om du bara har tid att lyssna.
4. Säg vad du är bra på men erkänn också dina begränsningar. En god ledare, som lockar till lagets upptäcksmekanismer, har mod att gå före men erkänner också att han/hon inte alltid är den mest sakkunnige. Genom att vara ärlig och bjuda på vad du kan ich inte kan får du det optimala förtroendekapitalet.
5. Samtala om allt. Känner du att du inte räcker till för dina barn eller dina gamla föräldrar – prata med andra i samma livssituation sÃ¥ fÃ¥r du perspektiv pÃ¥ att vi alla kan känna oss otillräckliga ibland.
6. Våga ta upp konflikter till ytan. Vardagens konflikter beror till 80% på missförstånd. Skapa ett samtalsklimat med högt till tak, då minskar risken för fortsatt ökade konflikter.
7. Tänk positivt! Det är bra för både den fysiska och psykiska hälsan att hålla en positiv livssyn. Det gynnar till och med ditt immunförsvar!
8. Motion, kost och sömn i rätta proportioner höjer din stressgräns. En 40 minuters promenad tre gånger i veckan är mycket bra mot stress och spänningar. Promenaden kan självklart bytas ut mot annan motion som passar dig bättre. Fuska inte med maten och se till att du får tillräckligt med sömn. Många behöver sova åtta timmar för att känna sig riktigt utvilade.
9. Mental avkoppling. Vistas ute i naturen, gå på bio eller teater, lyssna på musik. Gör det du mår bra av utan dåligt samvete.
10. Släpp loss barnet inom dig. Låt din relation till andra medarbetare fyllas med kärlek och humor. Det är det bästa sättet att skapa en god kommunikation inom organisationen.
11. Jobba vidare med ditt självförtroende. Glöm inte att alla behöver känna trygghet, uppskattning, samhörighet och kontroll. Alla i organisationen måste lära sig att ge varandra ris och ros.
12. Bilda nätverk. Du bör ständigt ha erfarenhetsutbyte med människor som lever under liknande livsbetingelser som du själv. Först då kan du få det läktarperspektiv då tokstressen i tillvaron kan ses med ett skratt. Det är också viktigt att ha någon som orkar lyssna, och som kan vända sig till dig, när den onda icke valbara stressen slår till!

Var glad, men visa också andra känslor vid behov.

1. Gör det nu. Bestäm om posten skall åtgärdas direkt, senare, sparas eller slängas. Om det skall åtgärdas senare, planera in en tid när du skall göra det.
2. Upprepa ramsan; spara, kasta, göra, så fort du får ett papper i handen.
3. Börja dagen med den svåraste uppgiften. De övriga jobben blir lättare så.
4. Gör en ”Att-göra-lista” varje dag.
5. Stäng av plinget för inkommande e-post. Var int för nyfiken! Läs e-posten max tre gånger per dag.
6. Planera inte bara in möten, planera även in i din kalender när du ska göra olika uppgifter.
7. Boka tid med dig själv. Skriv in några timmar i veckan i almanackan då du i lugn och ro ska arbeta. Denna tid är lika helig som andra möten
8. Planera in halvdagar med stängd dörr. Men skriv en lapp på dörren om när du kan bli nådd igen.
9. Stäng av mobil och epost när du behöver, till exempel när du behöver avsluta en arbetsuppgift. Använd telefonsvararen.
10. Ge klara besked om när du är åter anträffbar eller att du läser din epost eller lyssnar av din mobil någon tidpunkt under dagen.
11. Var inte för lättillgänglig för dina medarbetare. Det kan uppfattas som att du inte har tillräckligt att göra samt att du lätt upptäcker att du sitter och gör andras jobb – sÃ¥dant som du inte har betalt för
12. Vill du ha kontakt med någon, kom ihåg att informationsflödet har gjort oss dåliga på att ta till oss skriftlig information. Det innebär att om du snabbt vill fånga en persons uppmärksamhet gör du bäst i att ringa eller gå och prata med personen.
13. När du skickar epost ska de vara korta och specifika. Undvik allmänna meddelanden till många personer, samt bilagor.
14. Planera bara 50% av din arbetstid. De flesta av oss är händelsestyrda och hälften av din tid försvinner till oförutsedda saker.
15. Välj ibland att säga nej till chefen eller kollegorna när du har annat planerat. Men ge alltid en alternativ tidpunkt när du kan hjälpa till.
16. En bra planering är det bästa sättet att lära sig säga nej.
17. Tänk efter om du verkligen måste gå på detta möte.
18. Gör saker i sjok. Samla ihop likartade uppgifter och gör dem vid ett tillfälle.
19. Separera papper du arbetar med och papper som ska sparas.
20. Gör högst två saker samtidigt. Inte ens kvinnor klarar att göra fler saker samtidigt.

1. Lär dig ta emot information. Ifrågasätt om de papper och dokument du får är viktiga. Prioritera bort de oviktiga.
2. Organisera arbetsplatsen. Gör upp rutiner för hur du ska lagra den information du måste spara. Detta är lika viktigt på hårddisken som på skrivbordet.
3. Samla inte på hög. Släng den information du inte behöver. Information är färskvara, och det finns ingen anledninge att spara inaktuella papper.
4. Gör det nu. Lämna aldrig ett papper eller dokument utan att ha fattat ett beslut. Gör saker på en gång, skjut inte upp till framtiden.
5. Avlasta minnet. Du kan inte ha allting i huvudet samtidigt. Skriv någon form av att-göra-lista.
6. En sak i taget. Koncenttrera di på en sak åt gången. Gör du många saker samtidigt blir du ofta ineffektiv.
7. Säg nej. Lär dig prioritera och inse att du inte klarar av att göra allting själv.

Se upp för tidstjuvarna!

1. Besökare: Med en besöksstol på rummet kan du förlora mycket tid. Sätt upp egna tidsramar för när och hur lång tid oväntade besök får vara. Försök att avsluta snabbt. Om den andre inte förstår dina hinter kan du i extrema fall resa på dig eller till och med gå iväg.
2. Telefonen: Bestäm speciella tider då du ringer dina samtal. Försök att gå rakt på sak och ange direkt hur social du vill att tonen i samtalet skall vara. Be att få ringa upp senare om du blir uppringd men har svårt att prata.
3. Förhalare: Skjut inte upp saker! Det gör vi lätt vid överbelastning eller genom att undvika att göra vissa saker, exempelvis att inte vÃ¥ga frÃ¥ga om nÃ¥got. Försök minimera det genom att tänka ”gör det nu”.
4. Beslutsångest: Du kan oftast inte vänta på alla fakta innan du fattar ett beslut. Försök att hitta det viktigaste och fatta beslutet efter det. Lär dig också att säga nej när du ska det, utan att känna dig skyldig.
5. Överbelamrat skrivbord: Se till att ha ett bra planeringssystem sÃ¥ att det alltid finns nÃ¥gonstans där sakerna skall ligga, och nÃ¥gonstans att samla lösa tankar och idéer som kommer upp. Eventuella ”diverse-högar” bör aldrig vara större än tio procent av totala pappersmängden.
6. Delegering: Ifrågasätt om det verkligen är du som ska göra vissa uppgifter. Våga lämna ifrån dig arbetsuppgifter och lita på deras kunskap.
7. Utan mål: Definiera dina mål för att ha en klar riktning i ditt arbete och för att sätta upp rimliga tidsramar.
8. Möten: Undvik för långa möten genom att upprätta en dagordning som skickas ut 2-3 dagar i förväg, där start- och sluttid anges.

Informationsstress sätter sig på hjärnan

1. Hjärnan blir överstimulerad och man får svårt att koppla av. Det leder bland annat till sömnproblem.
2. Därefter blir man glömsk, får koncentrationssvårigheter och svårt att läsa och skriva.
3. Nästa steg är emotionell förändring. Man distanserar sig, blir negativ till andra människor och sig själv samt har svÃ¥rt att lyssna pÃ¥ andra – ens EQ försämras.
4. Man isolerar sig mer och mer trots att man behlver socialt stöd, mer nu än någonsin.
5. Till slut leder stressen till andlig trötthet som gör att man ifrågasätter meningen med livet och den egna tillvaron.