Sammanfattning av Lotusphere Comes To You

Detta är i korthet vad som sades under halvdagen den 8:e mars i Kistam som IBM valt att kalla Lotusphere Comes to You. Presentationerna som visades finns att hämta hos IBM.

Inledningstal av Ed Brill

Ed Brill

Det var kul att se Ed Brill på hans första besök i Sverige! Han presenterade siffror som visar att Lotusphere är populärare än någonsin och att Notes knappast är dött! Dessutom drog kort han igenom de nyheter som kommer framöver, vilka presenterades i detalj av de svenska IBM-medarbetarna. Framförandet var innehållsrikt, men lite för kort. Själv hade jag inte möjligheten att tala med honom, och jag hoppas att han återkommer till Sverige vid ett senare tillfälle!

Notes på Linux

Karl Dettner

v.7.0.x av Notes kommer att gå att köra på Linux via Workplace Managed Client. Karl Dettner demonstrerade detta LIVE genom att köra en fönsterhanterare i Linux, och startade Notes samt surfade runt i databaser. Domino Designer kommer inte att kunna köras på Linux (än), vilket gör att man fortfarande är hänvisad till Windows alternativt Wine, en öppen-källkodsimplementation av Windows API på Linux. Dock har det dykt upp ett försök till att skapa en webbbaserad IDE som liknar Domino Designer, vilket kan vara värt att bevaka.

Notes på Mac

Version 7.0.2 kommer att kunna köras på MacOS X. Domino Web Access i samma version kommer att stödja Mozilla Firefox på MacOS X, dock ej Safari.

Notes 8 ”Hannover”

8:an bygger på Eclipse och kan därmed köras på ett flertal plattformar. Publik beta dyker upp i slutet av 2006. Alla befintliga Notesapplikationer kommer att fungera i Hannover (vilket upprepades som ett mantra ett flertal gånger). Fokus på något som kallas aktiviteter, som är en form av delprojekt i en arbetsgrupp. Möjlighet att spara/gruppera dokument, mail, chat etc. i aktiviteter för att senare kunna söka fram informationen. Markering av dokument sker genom att hela raden visas i annan färg, som är standard i alla andra program på de flesta plattformar. Bockarna i kanten kommer således att försvinna.
Notesklienten kommer att kunna köra Webservices, även i lokala applikationer.

Sametime 7.5

Anders Kjellner

Anders Kjellner förklarade att även denna nya release är baserad på Eclipse, vilket möjliggör olika utseende i olika operativsystem, dvs. det ser ut som en MacOS-applikation på MacOS, och ser ut som en Windowsapplikation i Windows. Pluginarkitekturen från Eclipse gör att tredjepartsutvecklare kan ta fram produkter för att utöka funktionaliteten. Till en början finns t.ex. plugins för att koppla Sametime till videokonferensutrustning (Tandberg) och IP-telefoni (Avaya).
Det bakomliggande nätverksprotokollet är förbättrat pÃ¥ mÃ¥nga punkter, bl.a. har mängden data som skickas minskats, samt att den använder ”intelligent” teknik för att hitta det mest optimala sättet att kommunicera med servern.
Några användarnyheter är bl.a. möjligheten att använda olika stilar på chattmeddelanden, stavningskontroll (endast engelska till att börja med), smileys, kunna skicka Noteslänkar och historik som behåller formattering. Positionsmedvetande gör att Sametime känner av i vilket nät du kopplat upp dig i, och frågar efter den exakta adressen. Detta gör att applikationen kan hjälpa till med t.ex. val av rätt skrivare, hitta rätt till restauranger etc.
Numera krävs en JVM pÃ¥ minst 1.4 för att använda Sametime, vilket betyder att Internet Explorers MS JVM inte kommer att fungera, utan man mÃ¥ste ladda ner ”en annan”, förslagsvis Suns.

Workplace Designer 2.6

Erik Söderholm

Utvecklingsmiljön för Workplace Collaborative Services, Workplace Designer, är väldigt likt Domino Designer, och arbetssättet är lika intuitivt och enkelt, men skiljer på några punkter. Bl.a. har WD stöd för dra-och-släpp av element, exakt positionering och databasmodellering. För att göra livet ännu enklare, använder sig WD av @funktioner i kod i t.ex. knappar. Alla @funktioner från Notes/Domino är inte implementerade, men de mest basala. En inbyggd Java-brygga medger åtkomst av Javaobjekt och klasser på servern direkt från Javascript.

Innovation Pack

Ny funktionalitet till Notes och Domino 7 genom nya mallar/databaser, ingen uppdatering av koden i Notes/Domino. Dessutom en ny installation som tillåter Notes att installeras på USB-minne (som dock kan göras idag men lite mer omständligt). Släpps under tredje kvartalet 2006.
Några av mallarna som kommer att följa med:
Blog, för att skapa en webblogg
RSS, för att skapa RSS-flöden från befintliga databaser

Bowstreet Portal Factory

Patrik

Bowstreet köptes av IBM dÃ¥ produkten Portal Factory var intressant. Den används för att bygga portlets utan att koda en enda rad, utan man följer ett antal guider eller sÃ¥ kallade builders. Portal Factory är en plugin som kan användas i RAD eller Eclipse. I paketet ingÃ¥r 120 builders, som i bakgrunden skapar JEE-kod. Denna kod kan självklart ändras, men det behövs ej, dÃ¥ i stort sett allt kan konfigureras. Patrik (antecknade ej efternamnet, tyvärr…) visade ett exempel genom att använda builders för Dominovyer och formulär, för att hämta och visa information frÃ¥n Dominoapplikationer i en JEE-applikation.
Man behöver inte använda Portal Server för att använda de byggda applikationerna, utan man kan generera dessa för vanliga JEE-servrar, som t.ex. Apache Tomcat, Borland AppServer och självklart Websphere Application Server.
Portal Factory är ännu inte paketerad med IBMs namn, men kan redan idag köpas. En inte allt för vågad gissning är att denna produkt kommer att integreras med RAD och förhoppningsvis paketeras med Domino!?!

Till sist

Lotusphere Comes to You är ett bra initiativ av IBM, vi är många som inte har möjlighet att åka över Atlanten för att närvara på Lotusphere, men ändå vill få information. Visst finns det mesta tillgängligt på nätet, men det kan vara svårt att skilja godbitarna från allt brus därute! Glöm inte att titta på presentationerna, speciellt den som avhandlar Bowstreet!

Gula boxningshandskar
Efter inlämnad utvärdering fick vi en nyckelring med de berömda gula boxningshandskarna! 🙂

[tags]Lotus Notes, Lotus Domino, Workplace, Bowstreet, RAD, Sametime, Hannover[/tags]